Välkommen till Nya Läroverkets Vänner!

Välkommen till Nya läroverkets vänner - en ideell föräldraförening som stöder och berikar läromiljön på Nya Läroverkets skolor på Bergnäset, Bergviken och Svartöstan i Luleå. Tillsammans skapar vi meningsfulla upplevelser för elever och föräldrar, främjar utbildningens kvalitet och bygger broar mellan skolan och samhället. Gör skillnad med oss idag!

Bli medlem! 200 kr (eller valfritt belopp) per familj och läsår
Swish: 123 412 57 53
Ange namn och e-postadress som meddelande vid betalning.
Medlemskapet gäller innevarande läsår, eller nästkommande om det betalas in efter 1 maj.

Vad får jag som medlem i NLVV?

Som medlem i Nya Läroverkets Vänner är du först och främst, genom din medlemsavgift, med och möjliggör för föreningen att göra saker för våra NLV-familjer. Det kan vara aktiviteter såväl som bidrag till lärmiljöer eller samverkan med näringslivet. Inget av detta skulle vara möjligt utan våra medlemmar!

Därutöver får du som medlem också vårt medlemsbrev samt tillgång till de samarbeten och förmåner som föräldraföreningen erbjuder genom vår samverkan med civilsamhället och företagen i vår närhet.

Vår kollektion

Vänligen notera: Shopen är under utveckling vilket innbär att hanterings- och fraktkostnaden när man beställer via webbshopen i dagsläget ligger på 245 kr per order. Vi säljer dock produkter fraktfritt vid olika tillfällen under läsåret i skolan, nästa tillfälle är Vårfestivalen den 16 maj.

Har du ett förslag till NLVV?

Vi har regelbunden kontakt med skolan och eleverna ikring på vilka sätt vi kan stötta dem från föräldraföreningen, men vi mottar tacksamt fler förslag från er föräldrar! Det kan röra sig om önskade föräldraföreläsningar såväl som saker ni hör att era barn önskar. Eller du kanske vet om ett företag som önskar samarbeta med NLVV? Vi ser fram emot ditt förslag!

Ge ett förslag till NLVV!