NLVV får Meta Community Action Grant!

NLVV får Meta Community Action Grant!

Förra veckan var Magnus och Jörgen från NLVV på besök på Metas datacenter i Luleå för utdelningen av årets Community Action Grants där vi sökt och fått ett stipendie för att köpa in och lära oss använda VR-headset i utbildningen. Detta för att ge alla elever tillgång till tekniken, med speciell fokus på barn med inlärnings- och koncentrationssvårigheter där VR-teknik kan ge framgång genom visuella inlärningsmiljöer.
Tillbaka till blogg