Våra stipendier

Nya Läroverkets Vänner har instiftat ett flertal stipendier för att uppmärksamma bra prestationer, god kamratskap, och för att stimulera elever i deras fortsatta arbete. Stipendierna delas ut till elever i högstadiet varje år i samband med skolavslutningen. Följande stipendiekategorier finns:

  • Årets kompis
  • Särskild resultathöjning
  • Särskilt goda resultat
  • Friskvård, hälsa och arbetsmiljö
  • Årets kulturperson
  • Bästa examensarbete

Stipendierna delas ut i samarbete med näringslivet, där några av företagen som delar våra värderingar och strävan att uppmuntra elevernas goda insatser står som sponsorer.

2023 års stipendiater.