Verksamhetsberättelse 2022/2023

Verksamhetsberättelse 2022/2023

Verksamhetsberättelse för perioden 2022-07-01 till 2023-06-30

Antalet medlemmar/röstlängd

Föreningen hade sammanlagt 113 enskilda medlemmar och familjemedlemmar per
2023-06-30.

Styrelsens sammansättning

 • Magnus Brevemark, ordförande. Vald på ett år.
 • Åsa Fredriksson, sekreterare. Första året på två år.
 • Maria Öberg, kassör. Första året på ett år
 • Hanna Tidström, ledamot. Första året på ett år. (Utgått på egen begäran under året).
 • Emelie Hjelte, ledamot. Andra året på två år.
 • Anna Håkans, ledamot. Första året på ett år.
 • Josefin Hedberg Larsson, suppleant. Första året på två år.
 • Jörgen Nilsson, suppleant. Andra året på två år.
 • Annelie Bengtsson Lee, suppleant. Första året på två år
 • Magnus Selberg, skolledningens representant i styrelsen.

Valberedningens sammansättning

Magnus Selberg, sammankallande, vald på ett år. Peter Ohlsson, vald på ett år.

Verksamhetsberättelse

Föreningen Nya Läroverkets vänner, org nr 802457-6855, har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsberättelsen omfattar perioden från 2022-07-01 tom 2023-06-30. Årsmöte hölls 2022-11-17. Under läsårets verksamhetsperiod, föreningens femtonde verksamhetsår, har NLV vänner haft 7 protokollförda möten.

Styrelsen har beslutat att föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller av ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen har under verksamhetsåret tagit fram information om aktiviteter och arbetat aktivt med medlemmar från NLV Bergviken, NLV Bergnäset och NLV Svartöstan.

Styrelsen har på olika sätt spridit information om höstens och vårens aktiviteter för att öka intresset och locka fler att bli medlemmar. Information och inbjudningar har gått ut via veckobrev och hemsida. Medlemmar har värvats vid föräldramöten, aktiviteter och skolavslutning.

Under året har föreningen utfört följande föreläsningar och aktiviteter:

 • Vår festival på NLV Bergviken. Stort tack till alla sponsorer och ideell arbetskraft
 • Föreläsning BRIS ”Barn och nätet”
 • Föreläsning om studieteknik
 • Överraskning för barnen vid skolans Halloween-maskerad
 • Påskhare på besök innan påsklovet. Stort tack till COOP som delsponsrade godiset!
 • Stipendium av META för att främja STEM utveckling och programmering

Ambitionen från föreningen är att bevaka och informera i aktuella ämnen som rör elever, lärare och föräldrar via föreläsningar och aktiviteter.

Föreningens viktigaste uppgift detta verksamhetsår har varit att med skolans profil Art & Science som utgångspunkt dela ut stipendier till elever/grupper/klasser för speciella insatser.

Styrelsen har under verksamhetsåret delat ut 17 stipendier för läsåret 2022/2023.

Företagen Mobilaris AB, Swedbank, Profilbutiken, ViSida AB, Diös och KL Bil & Motor AB har vardera bidragit med 3000 sek.

Följande stipendier har delats ut i samband med skolavslutningen den 8 juni:

 • Stipendium till Årets kompis har tilldelats Nils Lidström, klass 7B, och Axel Graeske, klass 8A, och delas ut i samarbete med Mobilaris.
 • Stipendium för Särskild resultathöjning har tilldelats Wilmer Nygren, klass 9A, och Viktor Lundberg, klass 8A, och delas ut i samarbete med Swedbank.
 • Stipendium för Bästa examensarbete har tilldelats Molly Grann, klass 9B, och Sanna Andersson, Anna Larsson, Liv Gabrielsson Phillips, Natalie Andersson, Emelie Hallén Persson, klass 9B, och delas ut i samarbete med Profilbutiken.
 • Stipendium för Särskilt goda resultat till elever inom högstadiet har tilldelats Leo Welin, klass 9B, och Rebecca Yousif, klass 8A, och delas ut i samarbete med KL Bil & Motor.
 • Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö har tilldelats Maja Stridsman klass 8A, och Algot Hjelte-Björkén, Benny Brännberg, Tiam Hedberg, Edvin Landin, klass 7C, och delas ut i samarbete med ViSida.
 • Stipendium för Årets kulturperson har tilldelats Devin Carlsson, klass 9B, och Hanna Sardén, klass 9B, och delas ut i samarbete med Diös.

Vid utdelningsceremonin på Kulturens Hus läste ordförande Magnus Brevemark upp bakgrunden och den allmänna motiveringen och delade ut alla elevers stipendier assisterad av övrig styrelse. Varje stipendiat erhöll ett inramat diplom med motivering samt pengar i kontanter. Ett pressmeddelande och stipendiaternas namn publicerades på föreningens hemsida och i lokalpressen.

Styrelsen vill tacka för gåvor, bidrag och engagemang från medlemmar och företag, samt för förtroendet att leda föreningen under det gångna året.

Luleå 2023-10-05

Magnus Brevemark

Ordförande Nya läroverkets vänner

Tillbaka till blogg